Участь працівників Кіровоградського та Вінницького НДЕКЦ МВС України у Міжвузівський науково-практичній конференції

Фахівці Експертної служби МВС України завжди дотримується принципу постійного самовдосконалення і самореалізації, приймають активну участь в обміні науково-технічними досягненнями в галузі криміналістики і судової експертизи.

Одним з головних джерел отримання нових знань є участь у різноманітних наукових конференціях, семінарах та інших подібних заходах. Саме з цією метою 25-26 квітня поточного року представники Кіровоградського та Вінницького науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС України приймали участь у Міжвузвіській науково-практичній конференції «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді» що проводилась на базі природничо-географічного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У ході конференції розглядались переважно загальнонаукові питання, але чимало з них були тісно пов’язані експертно-криміналістичною тематикою. На пленарному засіданні виступали: Сільченко Юлія Юріївна (начальник-науково дослідної частини, секретар ради молодих вчених, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та геоекології Кіровоградського державного педагогічного університету імені  Володимира Винниченка) за темою «Інформаційні ресурси сучасного вченого», Калініченко Надія Андріївна (завідувач кафедри біології та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Заслужений вчитель України, доктор педагогічних наук, професор) за темою «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології у процесі дослідницької роботи», Хлань Людмила Миколаївна (завідувач науково-методичної лабораторії природничо-математичних дисциплін комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського») за темою: «Формування професійних компетентностей учителів освітньої галузі «Природознавство» засобами науково-методичної роботи», Соколовська Ірина Миколаївна (кандидат сільськогосподарських наук, доцент завідувач лабораторії маркетингу, економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України) за темою «Науково-інноваційне забезпечення агропромислового виробництва Центрального регіону», Наняк Юрій Миколайович (завідувач відділу біологічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України,           м. Вінниця) за темою: «Виявлення, вилучення, фіксація, пакування запахових слідів», Цуркан Катерина Леонідівна (асистент кафедри анатомії людини №2, 

 

 

Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький) за темою: «Вимоги і виклики сьогодення: реформування медичної галузі і нові вимоги до навчання майбутнього лікаря», Куслій Юрій Юрійович (заступник директора Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, м. Вінниця) за темою: «Молекулярно-генетичне дослідження об’єктів 

біологічного походження»,  Михальська Тетяна Володимирівна (судовий експерт сектору біологічних досліджень Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України) за темою: «Особливості дослідження слідів біологічного походження», Краснюк Олег Юрійович (аспірант кафедри екології та охорони навколишнього середовища Центральноукраїнського національного технічного університету) за темою: «Дослідження стану гідробіонтів Кременчуцького водосховища». Окрему цікавість викликали доповіді студентів природничо-географічного факультету (Корнєєва Тетяна Ігорівна, Янкович Андрій Едуардович та Іващенко Богдан Ігорович), щодо останніх наукових біологічних досліджень.

Родзинкою заходу став спільний виступ студентів першого курсу міжнародного факультету Донецького національного медичного університету та викладачів кафедри біології та методики її викладання. Доповідали Махмудова Жасміна Абдурахмон Кизи (Узбекистан), Елшаараві Асмаа Мохамед Махмуд (Єгипет), Севорну Джордж (Гана), Бенглієл Юніс Вуліміга (Гана) за темою: «Особливості навчання біологічних дисциплін в країнах Азії та Африки». Іноземні студенти поділилися з гостями чому саме вони обрали навчання в Україні, назвали переваги медичної освіти в Україні.

По завершенню роботи для всіх бажаючих була організована екскурсія до відділу бібліотеки природничо-географічного факультету та до археологічного і природничого відділів музею університету.