Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

У 2019 році в Кіровоградському НДЕКЦ МВС планується проведення психологічних досліджень з визначення моральної шкоди

Експертиза моральної шкоди є однією з найбільш поширених предметних видів психологічної експертизи на даний час.

Моральна шкода, згідно постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 це «…втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб…»

У сучасній судовій практиці, все частіше зустрічається таке поняття, як моральна шкода. Багато людей, які звертаються до суду з позовами про відшкодування матеріального збитку, вимагають так само і відшкодування моральної шкоди, яка була заподіяна у результаті порушення їх прав, але факт заподіяння моральної шкоди, а також його розмір необхідно підтвердити.

На сьогоднішній день, досить важко класифікувати поняття моральної шкоди та визначити випадки в яких її стягнення буде правомірним, тому багато позовних вимог щодо моральної шкоди залишаються незадоволеними, з мотивів недоведеності факту заподіяння такої шкоди і його розміру. Одним з методів доведення в даному випадку може стати проведення психологічних досліджень з визначення моральної шкоди, яку можливо буде провести з 2019 року і в Кіровоградському НДЕКЦ МВС.

Метою даного дослідження є виявлення основних та перемінних ознак, характерних для психічних (на моральному рівні) страждань особи, які виникли під впливом психологічно деструктивної ситуації.

Психічні страждання (на моральному рівні)це комплекс почуттів та емоційних станів людини, насичений негативними переживаннями, що виникають під впливом психологічно деструктивних подій, глибоко зачіпають провідні морально-етичні цінності особистості, порушують відчуття благополуччя, самочуття та змінюють діяльність.

Завданнями судово-психологічного дослідження (експертизи) у справах щодо заподіяння моральних страждань особі та відшкодування моральної шкоди є:

—  встановлення наявності або відсутності психотравмувального впливу ситуації, що розглядається (розслідується) у справі (провадженні), на підекспертну особу;

— встановлення наявності чи відсутності психічних (на моральному рівні) страждань підекспертної особи, їх характеру, ступеня інтенсивності та тривалості впливу на основні сфери її життєдіяльності;

— встановлення наявності чи відсутності причинно-наслідкового зв’язку між психотравмувальним впливом ситуації, що розглядається (розслідується) у справі (провадженні), та характером  моральних страждань підекспертної особи;

— визначення орієнтовного розміру відшкодування моральних страждань.

Об’єктами психологічного дослідження у справах щодо заподіяння моральних страждань особі та відшкодування моральної шкоди є людина як соціальний суб’єкт, сукупність джерел інформації (матеріали справи, продукти психічної діяльності тощо), що відображають відомості про психічну діяльність особи за обставин справи, що перебуває у провадженні органів досудового слідства чи суду.

Відповідно до пункту 6.6 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Мін’юсту України № 53/5 від 08.10.1998, із змінами, на вирішення судовому експерту у справах щодо заподіяння моральних страждань особі та відшкодування моральної шкоди як правило ставляться наступні питання:

  1. Чи є у підекспертної особи (прізвище, ім’я та по батькові) зміни в емоційному стані, індивідуально-психологічних проявах, які перешкоджають активному соціальному функціонуванню її як особистості і виникли внаслідок впливу певних обставин (зазначити обставини: безпідставне обвинувачення, незаконне позбавлення волі, наклеп, образа, заподіяння шкоди її громадським інтересам тощо)?
  2. Чи є ситуація, що досліджується за справою, психотравмувальною для особи (прізвище, ім’я та по батькові)? Якщо так, то чи завдані особі (прізвище, ім’я та по батькові) страждання (моральна шкода)?

3. Чи спричинені особі (прізвище, ім’я та по батькові) страждання (моральна шкода) за умов ситуації (зазначаються умови ситуації), що досліджуються у справі? Якщо особі (прізвище, ім’я та по батькові) завдані страждання (моральна шкода), який можливий розмір становить грошова компенсація за завдані страждання (моральну шкоду)?