Електротехнічна: Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Судова електротехнічна експертиза чи електротехнічне експертне дослідження включає дослідження електроустановки або її елементів, електротехнічних виробів експлуатаційної документації тощо.
Предметом електротехнічної експертизи є фактичні дані та обставини події, що досліджуються експертом електротехніком та встановлюються ним на базі спеціальних знань в галузі електротехніки.
Експертиза допоможе:
– встановити причину нещасного випадку, пов’язаного з роботою та експлуатацією електроустановки;
– встановити джерело запалювання електричної природи, що призвело до виникнення пожежі (при його наявності);
– встановити причину зміни режиму роботи електроустановки чи її елементів;
– встановити причини недостовірного обліку електричної енергії;
– встановити причини нештатного (аварійного) режиму роботи елементів електроустановки;
– встановити технічні характеристики електротехнічного виробу і ін.

Об’єкт
Об’єктами експертизи є матеріальні та матеріалізовані об’єкти, у яких містяться джерела інформації про досліджувану подію чи об’єкт. До таких об’єктів відносяться:
– електроустановка або її елемент;
– електротехнічний виріб;
– конструкторська документація;
– експлуатаційна документація;
– протоколи, фото і відео зображення;
– пояснення і показання свідків і ін.
Також для вирішення завдань експертизи, крім об’єктів дослідження, що мають пряме відношення до поставлених питань, можуть підлягати дослідженню фактичні дані про електроустановку, її складові, обставини певних подій. Такі дані можуть містити:
– генеральний план ділянки, на який нанесені будівлі, споруди та підземні електротехнічні комунікації;
– технічні умови на приєднання до електричних мереж та довідка про їх виконання, видана власником електричних мереж;
– проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами;
– акти приймання прихованих робіт;
– акти випробувань і налагодження електроустановок;
– акти приймання електроустановок в експлуатацію; виконавчі схеми первинних і вторинних електричних з’єднань;
– акти розмежування електричних мереж за балансовою належністю та експлуатаційною відповідальністю між споживачем і електропередавальною організацією;
– технічні паспорти основного електрообладнання, будівель і споруд об’єктів, сертифікати на електрообладнання і матеріали, що підлягають сертифікації;
– інструкції з експлуатації електроустановок, посадові інструкції, а також інструкції з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці;
– паспортні карти або журнали з переписом електроустановок та засобів захисту із зазначенням їхніх технічних даних, а також присвоєними їм інвентарними номерами;
– протоколи та акти випробувань, ремонту і ревізії обладнання;
– креслення електрообладнання, електроустановок і споруд, комплекти креслень запасних частин, виконавчі креслення трас повітряних та кабельних ліній, кабельні журнали;
– креслення підземних кабельних трас і заземлювальних пристроїв з прив’язками до будівель і постійних споруд, а також із зазначенням місць установлення з’єднувальних муфт кабелів і перетинів їх з іншими комунікаціями;
– загальні схеми електропостачання, складені для споживача в цілому та для окремих цехів і дільниць;
– експлуатаційні інструкції з обслуговування електроустановок;
– комплект посадових виробничих інструкцій для кожного робочого місця, інструкцій з охорони праці, а також інструкцій про заходи пожежної безпеки;
– акти або письмові розпорядження керівника споживача про розмежування електричних мереж за балансовою належністю і експлуатаційною відповідальністю між структурними підрозділами;
– акти розслідування нещасних випадків, аварій;
– протоколи допитів свідків, пояснювальні записки очевидців події.
Наведений перелік не є вичерпним. Уточнення необхідних вихідних даних може бути здійснено в оперативному порядку на підготовчому етапі експертизи у ході з’ясування завдання, складання програми досліджень.

Завдання
Завдання електротехнічної експертизи взагалі обмежується лише компетенцією цього виду експертизи і має два напрямки:
– встановлення технічного стану електроустановки її елементів;
– встановлення причино-наслідкового зв’язку між станом об’єкту дослідження і певними подіями, діями певних осіб.
Завдання конкретної експертизи визначається колом питань, які поставлені перед експертом.

Питання:
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

– Чи відповідає технічний стан об’єкта технічним нормам та правилам улаштування електроустановок?
– Чи існує технічна можливість для без облікового споживання електричної енергії в електроустановці споживача?
– Чи виявлені в ході електротехнічного дослідження фактичні дані, які підтверджують існування обставин, викладених у акті про порушення правил користування електричною енергією,на час дослідження,на час складання акту?
– Які технічні причини виникнення аварій (аварійних ситуацій) електротехнічних мереж та устаткування на об’єкті нерухомості (будівництва)?
– Який механізм утворення і розвитку аварійного (нештатного) режиму електроустановки, її складових?
– Яка причина аварійного (нештатного) режиму та якими обставинами він зумовлений?
– Чи є наслідками впливу стороннього об’єкту на елементи електротехнічного виробу зміни режиму його роботи,(кінематичної,електричної схеми)?
– Які частини електроустановки стали джерелом небезпечного фактору, які заподіяли пошкодження на тілі потерпілого?
– Яка причина нещасного випадку пов’язаного з роботою та експлуатацією електроустановки?
– Дії (бездіяльність) яких осіб знаходяться у причинному зв’язку з аварійним (нештатним) режимом електроустановки, її складових?
– Чи здатний обумовити займання наявних матеріалів у місці формування осередку пожежі тепловий імпульс джерела запалювання електричної природи? Якщо так,то який механізм його утворення та якими обставинами він зумовлений?
– Що являє собою наданий на дослідження електротехнічний виріб, яке його функціональне призначення?
– Які технічні характеристики наданого на дослідження електротехнічного виробу?

Перелік питань, які можуть бути поставлені перед експертом, не є вичерпним, він може бути доповнений, а питання конкретизовані у залежності від завдання експертизи. Уразі труднощів у формулюванні питань, доцільно ініціатору експертизи уточнити з експертом редакцію питань на стадії підготовки постанови (ухвали, листа-замовлення) про призначення експертизи (експертного дослідження).

|—————————————+————————|
|простої складності              |   562,8 грн.          |
|—————————————+————————|
|середньої складності         |   1758 грн.           |
|—————————————+————————|
|складні                                    |  6345 грн.           |
|—————————————+————————|