Почеркознавчі дослідження

У повсякденному житті мають місце непоодинокі випадки підробки почерку та підписів в заповітах, договорах оренди землі, договорах купівлі-продажу, кредитних договорах та інших документах. В таких випадках виникає питання стосовно встановлення достовірності та справжності почерку та підписів, в чому можуть допомогти експерти-почеркознавці.

Кваліфікованими судовими експертами Кіровоградського НДЕКЦ МВС проводяться почеркознавчі дослідження на замовлення (за письмовими заявами) фізичних та юридичних осіб, а також у цивільних та господарських справах.

У процесі проведення почеркознавчих досліджень вирішуються такі завдання:

  • ідентифікація виконавця рукописних записів та підписів;
  • встановлення умов виконання рукопису: встановлення факту виконання рукопису в незвичних умовах або в незвичайному стані; навмисно зміненим почерком.

Об’єкти, що надходять на дослідження, поділяються на дві групи:

–   об’єкти, що ідентифікують (досліджуваний (спірний) об’єкт);

–   об’єкти, за допомогою яких ідентифікують (зразки почерку, підпису).

Досліджуваними документами та порівняльними зразками можуть бути тільки оригінали  – об’єкти, в яких рукопис виконаний в результаті безпосередньої взаємодії матеріального носія інформації (наприклад, паперу) та знаряддя письма.

В ході проведення почеркознавчих досліджень можна вирішити наступні питання:

  1. Чи виконаний рукописний текст (підпис) у документі (зазначається назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою (прізвище, ім`я, по-батькові передбачуваного виконавця рукопису або особи від імені якої зазначено підпис)?
  2. Чи виконаний рукописний текст (підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом «збиваючих» факторів (природних, штучних)?
  3. Чи виконані декілька рукописних текстів у документах (зазначаються назви документів та їх реквізити, графи, рядки) однією особою?
  4. Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) навмисно зміненим почерком?
  5. Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст документа (назва документа та його реквізити, графа, рядок) у незвичайному стані?

Більш детальну інформацію можна отримати у експертів сектору почеркознавчих досліджень Кіровоградського НДЕКЦ МВС за адресою: м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 58 або за телефонами:  (0522) 22-58-19 та + 38 (095) 318 44 25.