На базі Кіровоградського НДЕКЦ МВС було проведено круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку взаємодії у сфері освіти та науки»

30 липня 2020 року на базі Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України було проведено круглий стіл на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку взаємодії у сфері освіти та науки». В заході, крім господарів, прийняли участь представники Центральноукраїнського інституту ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Кропивницького місцевого центру з надання вторинної правової допомоги та Південно-Східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) у Кіровоградській області.

Нажаль, існуючі карантинні обмеження не дозволили організаторам залучити більше установ та організацій, які виявили бажання прийняти участь у даному круглому столі, тому було прийнято рішення проводити декілька подібних заходів, а в подальшому (можливо, за цей час вирішиться ситуація в нашій країні з пандемією) провести підсумковий круглий стіл, на якому акумулювати всі напрацювання.

Основна мета заходу – звітно-організаційна, зокрема, це заслуховування звітів представників сторін щодо виконання умов договорів про співпрацю і сфері освіти та науки, висвітлення проблемних питань, корегування планів, які були порушенні введенням карантинних заходів в державі, обговорення першочергових перспективних заходів на найближче майбутнє, форм співпраці тощо.

Під час круглого столу виступили:

Олександр Коломоєць – кандидат юридичних наук, доцент, провідний фахівець з організації наукової роботи Кіровоградського НДЕКЦ МВС, який відкрив захід, привітав та представив учасників, озвучив мету, регламент, окреслив плани на майбутнє у сфері наукової співпраці, зазначив, що з окремими учасниками круглого столу, наприклад, з Центральноукраїнським інститутом ПрАТ «ВНЗ «МАУП» у Кіровоградського НДЕКЦ МВС налагоджені давні та дружні стосунки, з іншими – такі взаємовідносини хотілося б мати в подальшому, і таких захід тільки сприятиме цьому;

Марат Цумарєв – кандидат політичних наук, заступник директора Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», який презентував звіт про роботу навчального закладу в межах договорів, підписаних з установами, які входять до складу Ради роботодавців, участі у спільних заходах тощо. Крім цього одним із ключових пунктів його виступу був аналіз рекомендацій, пропозицій та зауважень, внесених членами Ради роботодавців  до змісту освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня «Право» на минулих заходах, результати їх втілення, окремі проблемні аспекти у цій сфері.

В кінці виступу подякував усім за співпрацю, висловив сподівання, що її рівень з кожним таким заходам буде тільки підвищуватися;

Микола Шамшур — завідувач сектору з питань банкрутства Південно-Східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) у Кіровоградській області, який розповів, що його установа має значний досвіт співробітництва з Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», зокрема входить до Ради роботодавців, фахівці активно долучаються до проведення занять у навчальному закладі, коротко зупинився на питанні проходження практики студентами вищих навчальних закладів і підвищення вимог до теоретичних знань та практичних навичок практикантами.

Також доповідач заявив про необхідність більш тісної співпраці з іншими учасниками заходу, запевнив про бажання його колег долучитися до проведення наукових, освітніх та практичних заходів, які плануються в подальшому;

Олена Леонідова – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства  Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», яка зазначила, що на даний час на її кафедрі реалізується освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня «Право», в поточному році майбутні магістри права навчаються за вже її удосконаленою версією, тому вже є певні проміжні результати, напрацювання та практика, аналіз яких оприлюднені її колегою, подякувала всім членам Ради роботодавців, хто активно долучився до процесу вдосконалення даної програми та надав свої пропозиції. Особливу увагу вона приділила темі форм співпраці навчального закладу із практичними установами, залучення фахівців-практиків до проведення лекційних, семінарських та практичних занять. Також звернулася із проханням в подальшому сприяти можливості проходження практики студентами всіх курсів і форм навчання у своїх установах, надати свої пропозиції щодо вдосконалення процесу проходження практики та звітної документації;

Станіслав Березніченко – директор Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який оприлюднив звіт про виконання окремих положень Договору про співпрацю у сфері освіти та науки, подякував за активну співпрацю у сфері підготовки майбутніх фахівців, окреслив можливості своєї установи щодо розвитку взаємозв’язку науки та практики, детально зупинився на темі проходження практики студентами та можливості їх подальшого працевлаштування у свою установу.

У обговоренні прийняли участь:

Альона Підвальна – завідувач відділу забезпечення діяльності Кіровоградського НДЕКЦ МВС;

Анастасія Мироненко – заступник начальника відділу Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

Володимир Антоненко — завідувач сектору дактилоскопічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Кіровоградського НДЕКЦ МВС;

Альона Дєдова – голова Студентської ради Центральноукраїнського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;

Сергій Ворона — завідувач сектору біологічних досліджень та обліку Кіровоградського НДЕКЦ МВС;

Ольга Плам – старший судовий експерт сектору досліджень у сфері інформаційних технологій Кіровоградського НДЕКЦ МВС;

Ірина Штанько — судовий експерт сектору біологічних досліджень та обліку Кіровоградського НДЕКЦ МВС;

Ганна Романщак — старший судовий експерт сектору дактилоскопічних видів досліджень відділу криміналістичних видів дослідження Кіровоградського НДЕКЦ МВС.

Підбив підсуки західу  Олександр Колпаков – заступник директора центру — завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Кіровоградського НДЕКЦ МВС, який подякував всім учасникам за плідну співпрацю, запропонував прийняти проект резолюції круглого столу за основу, опрацювати виступи, доповнення, зауваження та пропозиції, зробив оголошення про майбутню міжнародну постійнодіючу науково-практичну конференцію, яка на даний час організовується на базі Кіровоградського НДЕКЦ МВС, висловив сподівання, що подібні заходи будуть проходити в подальшому на регулярній основі в більш широкому представництві та аудиторії.

Ми теж висловлюємо подяку всім, хто знайшов час, бажання та можливість долучитися до заходу, вважаємо його результати продуктивними, хочемо запевнити всіх учасників про нашу готовність співпрацювати – адже коли наші колеги приймають участь у таких чи подібного роду науково-практичних заходах, долучаються до освітнього процесу – все це підвищує професійний рівень кожного фахівця, бо «Навчаючи – навчаємося!»