Публікація наукової статті у фаховому виданні

Вийшов з друку черговий випуск збірника наукових праць  «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право», де була опублікована наукова стаття «Булінг: проблеми законодавчого визначення та практики застосування», яку підготував Олександр Коломоєць – провідний фахівець з організації наукової роботи відділу забезпечення діяльності Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слід зазначити, що даний збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» та реферується Українським реферативним журналом «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського), Google Scholar, Crossref, WorldCat, Research Bible, CiteFactor.

Традиційно ми вітаємо колегу із черговим вагомим науковим здобутком, закликаємо у подальшому брати таку ж активну участь у наукових дослідженнях за обраною тематикою і сферою наукових інтересів та постійно вдосконалювати свій професійний рівень.