Публікація наукової статті у фаховому виданні «Криміналістичний вісник»

Вийшов з друку черговий номер науково-практичного журналу «Криміналістичний вісник», де була опублікована стаття «Комплексне застосування гравіметричного і титриметричного методів аналізу під час дослідження прекурсорів у межах судової експертизи», яку підготував завідувач сектору фізико-хімічних досліджень відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Ігор Коротков.

«Криміналістичний вісник» – науково-практичний журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України за категорією «Б». Його засновником є Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України та Національна академія внутрішніх справ.

«Криміналістичний вісник»  – це спеціалізоване видання, у сферу проблематики якого входять теоретичні, методичні, нормативно-правові, практичні, історичні, організаційні питання судової експертизи та криміналістики; наукове забезпечення законотворчого процесу в галузі експертної діяльності, висвітлення результатів комплексних досліджень теоретичних і методологічних засад експертного процесу розкриття і розслідування правопорушень, спрямованих на удосконалення існуючої та розвиток нової експертно-доказової дослідницької бази, розширення її спектра, підвищення наукоємності та достовірності, а також результатів прикладних наукових розробок у сфері розвитку експертних технологій та новітнього високоточного спеціального інструментарію.

Тому хочемо привітати свого колегу із черговим науковим здобутком, бажаємо йому продовжувати наукові пошуки, залучати до них своїх колег – знаємо, що у нього є значна кількість напрацьованих ідей, які (ми впевнені в цьому!), найближчим часом знайдуть свою реалізацію у нових дослідженнях та наукових публікаціях.