Вітаємо колегу із черговою публікацією наукової статті!

Колектив Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України щиро вітає  свого колегу – фахівця-хіміка Ігоря Короткова з публікацією його чергової наукової статті у спеціалізованому фаховому виданні категорії «Б» – «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», який видається Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса.
Вказаний збірник наукових праць індексується у міжнародних наукометричних базах даних та бібліотеках:
Національна бібліотека України  імені В. І. Вернадського;
«Index Copernicus International» (Варшава, Польща) (ICV 2017: 64);
Google Scholar;
Register of scientific publications of Ukraine;
UKRISTEI;
Scientific Periodicals of Ukraine;
Worldcat.

Ігор здійснив та оформив відповідно до встановлених вимог наукове дослідження на тему «Проблеми визначення концентрації неорганічних кислот у сумішах під час дослідження об’єктів експертизи».

Тому вже традиційно хочемо привітати свого колегу із черговим науковим здобутком, бажаємо йому продовжувати наукові пошуки та вже  найближчим часом реалізувати їх у нових дослідженнях та наукових публікаціях.