Запрошуємо взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції

Шановні друзі та колеги! Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у IІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання права і соціально-економічних відносин», що відбудеться 12 листопада 2021 року на базі Центральноукраїнського інституту розвитку людини Університету «Україна» (м. Кропивницький, Україна).

Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, відповідно до чинного Договору про співпрацю у сфері освіти та науки, є одним із співорганізаторів даного наукового заходу та бере активну участь у розповсюдженні інформації та інших організаційних заходах.

Захід буде проведено в режимі on-line на платформі Zoom.

Участь у конференції, отримання електронної  версії сертифікату та матеріалів конференції – безкоштовні.

Матеріали конференції в окремому збірнику будуть розміщені на сайті vmurol.kr.ua , електронна версія якого буде розіслана авторам.

До участі запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, ад’юнкти, здобувачі, докторанти, викладачі, науковці вищих навчальних закладів, співробітники правоохоронних та інших державних органів, практикуючі юристи, представники експертних установ України та інших країн світу для обміну досвідом та розв’язання найважливіших проблем, пов’язаних з їх професійною діяльністю та інтересами в межах тематики заходу.

Основна мета даної конференції:

презентація та обговорення наукових досягнень, сприяння активізації творчої діяльності фахівців, зайнятих в сфері наукових досліджень, пов’язаних з правом та соціально-економічними відносинами, а також обмін науково-практичним досвідом;
обговорення проблем теорії та практики юридичної науки, а також соціально-економічних відносин в умовах викликів сучасного суспільства для розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку правових засад держави, відновлення й підтримання високої якості економічного, здоров’язберігаючого, управлінського та культурного потенціалу.

Основними завданнями конференції є:

створення дискусійного поля для апробації фахівцями отриманих наукових та практичних результатів в правовому, соціально-економічному, гуманітарному,  здоров’язберігаючому напрямках;
інформування наукової спільноти про новітні досягнення з означених питань;
сприяння пошуку наукового та виробничого партнерства.

Документи заходу:

Інформаційний лист

Офіційна сторінка конференції