Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

Шановні друзі та колеги! Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у роботі IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем», що відбудеться 15 грудня 2021 року на базі Центральноукраїнського національного технічного університету.

Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, відповідно до чинного Договору про співпрацю у сфері освіти та науки, є одним із співорганізаторів даного наукового заходу та бере активну участь у розповсюдженні інформації та інших організаційних заходах.

 Форма проведення – дистанційна.

Участь в конференції безкоштовна. За матеріалами конференції планується випуск електронних версій матеріалів конференції:
1) програми конференції;
2) збірника тез;
3) сертифікату про участь в конференції.

Робота конференції планується за такими напрямками:

  1. Проблеми інноваційної трансформації соціально-економічних систем
  2. Політика в сфері обліку, оподаткування та аудиту як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку
  3. Оподаткування підприємницької діяльності та сучасні системи корпоративного податкового менеджменту
  4. Сучасні імперативи розвитку теорії, методології та організації обліку в умовах функціонування інформаційної економіки
  5. Трансформація ролі та завдань державного, незалежного та внутрішнього аудиту в умовах поглиблення глобалізаційних процесів та інноваційних трансформацій
  6. Інформаційно-аналітичне забезпечення та сучасні інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами
  7. Економічна експертиза та судово-експертна діяльність у системі державного контролю

Всі умови щодо участі у заході – в інформаційному листі:

Інформаційний лист українською мовою

Інформаційний лист англійською мовою