Публікація тез у збірнику Всеукраїнської науково-практичної конференції

Вийшов з друку збірник матеріалів IX Всеукраїнської онлайн науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», яка пройшла 20-21 травня 2021 року на базі Національного університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), де були опубліковані тези наукової доповіді на тему «Вплив йонів Pb2+ на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в тканинах Еlodea canadensis», які підготував та направив до оргкомітету авторський колектив у складі Марії Бобрової  – кандидатки біологічних наук, доцентки, доцентки кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та фахівців Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Сергія Ворони та Олександра Пушкаря.

Слід зазначити, що це вже не перша наукова публікація зазначеного авторського колективу а також підкреслити прекрасний приклад поєднання досвіду, науки, теорії та багаторічної практики, що разом із можливостями проведення повноцінних лабораторних досліджень, використовуючи потужні можливості обладнання експертної установи, дає по суті синергетичний ефект.

Ми вітаємо колег із черговим науковим здобутком, закликаємо не зупинятися на досягнутому, у подальшому брати таку ж активну участь у наукових дослідженнях за обраною тематикою і сферою наукових інтересів та постійно вдосконалювати свій професійний рівень.