Проведення бінарного практичного заняття зі студентами економічного факультету ЦНТУ

20 вересня 2022 року на базі Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України зі студентами освітніх програм «Менеджмент» та «Управління фінансово-економічною безпекою» економічного факультету  Центральноукраїнського національного технічного університету у межах вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи» було проведене бінарне практичне заняття на тему «Поняття судової-експертної діяльності та система експертних установ».

За формою заняття було поділено на підготовчу та практичну частини.

Підготовчу частину було проведено співвикладачами Ольгою В’юник – кандидаткою економічних наук, заступницею декана економічного факультету з наукової та міжнародної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету та Олександром Коломойцем –  кандидатом юридичних наук, доцентом, провідним фахівцем з організації наукової роботи відділу забезпечення діяльності Кіровоградського НДЕКЦ МВС.

Під час цього етапу заняття було розглянуто структуру органів внутрішніх справ України, місце в ній Національної поліції України та Експертної служби МВС а також надана інформація про діяльність Кіровоградського НДЕКЦ МВС, види експертних спеціальностей, за якими в Центрі проводяться дослідження, можливості судової експертизи в процесі доказування та розслідування різного роду подій тощо.

Під час практичної частини заняття зі студентами проводили провідні експерти Центру, які мають значний досвід роботи:

Діна Швиданенко – завідувачка сектору економічних досліджень відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Кіровоградського НДЕКЦ МВС у своїй розповіді студентам особливу увагу звернула на дотримання чинного законодавства під час роботи за своєю майбутньою спеціальністю, можливу відповідальність за його порушення, навела декілька прикладів із свого професійного досвіду. Також детально зупинилася на порядку призначення та особливостями проведення судових експертиз за експертними спеціальностями 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій» та 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій».

Інна Полковенко – заступниця завідувача відділу криміналістичних видів досліджень – завідувачка сектору почеркознавчих досліджень Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України під час заняття не тільки розглянула передбачені планом питання, а й розповіла про співпрацю судових експертів зі слідчими під час службової діяльності, можливості технічної експертизи документів у процесі доказування та розслідування різного роду подій, навела приклади із своєї багаторічної практичної діяльності  тощо а також відповіла на значну кількість запитань від аудиторії.

Оксана Личко – старша судова експертка сектору почеркознавчих досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, яка розповіла про можливості почеркознавчої експертизи при розслідуванні кримінальних проваджень та вирішення цивільних судових справ. Судова експертка під час викладення матеріалу постійно опиралася на приклади із своєї багаторічної практичної діяльності, що підвищувало сприйняття матеріалу аудиторією, а також відповіла на значну кількість запитань.

Традиційно, після закінчення для наших гостей було проведено пізнавально-оглядову екскурсію.

Сподіваємося, що отриманні студентами знання та професійні навички стануть ще одної сходинкою до їх становлення фахівця-економіста високої кваліфікації! Завжди раді бачити вас у себе в гостях на нових заняттях – нам ще багато чого є вам показати і про що розповісти!

Також дякуємо колегам з Центральноукраїнського національного технічного університету за співпрацю, впевнені у її продовженні та розвитку.