Про проведення оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю

Основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, гарантії для таких осіб щодо можливості участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями та інтересами визначає Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Керівництвом Кіровоградського НДЕКЦ МВС приділяється значна увага реалізації загальнодержавної політики у сфері дотримання прав і свобод осіб з інвалідністю. На сьогоднішній день, в експертному підрозділі працює 4 особи з інвалідністю, які люблять свою справу, роблять її сумлінно і високопрофесійно.

З метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, створеною Постійно діючою робочою групою Кіровоградського НДЕКЦ МВС проведено оцінювання роботи із забезпечення, дотримання та реалізації прав осіб з інвалідністю.

Вказане оцінювання проводилось відповідно до вимог Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 квітня 2018 року  № 294.

За результатами проведеного оцінювання у лютому 2023 року загальна оцінка складає 14 балів, що відповідає належному рівню забезпечення в  Кіровоградському НДЕКЦ МВС реалізації прав осіб з інвалідністю.

РЕУЛЬТАТИ
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю
в  Кіровоградському НДЕКЦ МВС 

№ з/п Назва підрозділу
(закладу, установи, органу)
Кількість працівників за штатом Кількість працівників за списком Кількість осіб з інвалідністю Загальна оцінка

1
група

2
група

3
група

 Усього  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Кіровоградський НДЕКЦ МВС

 115

 109

 _

 _

 4

 4

 14

 

Працівники експертного підрозділу рішуче переконані, що від того, як суспільство ставиться до тих, кому з тих чи інших причин важко або не можливо самостійно подбати про себе залежить рівень цивілізованості цього суспільства.

Результати оцінювання 2023