Чергова публікація наукової статті фахівця-біолога у фаховому виданні

Кіровоградський НДЕКЦ МВС

Публікація наукової статті у фаховому виданні – це завжди важлива подія у житті науковця, адже це вже досить серйозний вид наукового дослідження, який демонструє наукову зрілість автора, його здатність обрати і розробити проблемну тематику, вміння викласти отримані у дослідження результати та донести їх до наукової спільноти.

Нещодавно вийшов з друку черговий номер науково-практичного журналу «Природничий альманах (біологічні науки)», де була опублікована стаття «Вплив гіпотермії на вміст супероксидного аніон-радикалу та ТБК-активних продуктів в запасаючій паренхімі їстівних частин рослин», яку підготував фахівець-біолог Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру  МВС України Сергій Ворона у співавторстві із колегами із кафедри біології та методики її викладання природничо-географічного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У даному випадку ми в першу чергу хочемо відзначити прекрасний приклад поєднання теорії та багаторічної практики у межах наукового дослідження, що разом із можливостями проведення повноцінних лабораторних досліджень на базі обох установ дає синергетичний ефект.

Тож ми усім колективом хочемо щиро привітати Сергія з його черговим науковим здобутком, побажати йому не зупинятися на досягнутому, не збавляти обертів і вже акумулювати свої наукові напрацювання у своїй  дисертаційній роботі!